loader

Sätt nära / Maximera / Minimera Knapparna till vänster i Ubuntu

Anonim

Om du är en ny Ubuntu-användare som kommer från en Mac-bakgrund kan du desorienteras av placeringen av minimera / maximera / stänga rutan på Ubuntu, som efterliknar Windows som standard.

Denna inställning är en enkel att byta, tack och kombinera med ett trevligt OS X-tema kan verkligen ha en bra effekt.

Om du vill ändra den här inställningen använder du Alt + F2 för att hämta dialogrutan Kör program och skriver in gconf-editor för att starta Gnome Configuration Editor.

En gång i redigeraren hittar du följande nyckel:

apps \ metacity \ general

På höger sida av skärmen bör du se ett alternativ som heter button_layout .

Det här alternativet tar ett strängvärde separerat med kommatecken, liksom ett kolumn som skiljer vilken sida av fönstret knapparna kommer att vara på. För att härma OS X-inställningen anger du den här strängen:

nära, maximera, minimera: menu

I det här exemplet är knapparna nära / maximera / minimera till vänster och menyknappen är till höger. Du kan ta bort ett objekt från den här listan om du vill. Till exempel använder jag inte menyknappen så jag brukar bara ta bort den.

Redaktionen