loader

Så här stänger du av statusljuset på din Nest Cam

Anonim

Som standard har Nest Cam ett statusljus på framsidan som är ganska subtilt men kan fortfarande vara distraherande beroende på hur du använder kameran. Så här stänger du av det.

De små LED-lamporna på all din elektronik är lite irriterande, och det finns sätt att täcka dem eller åtminstone dimma dem så att de är mindre hårda. Nest Cam's statuslampdiod är inte så illa, men när du tittar på strömmen på telefonen eller surfplattan blinkar lysdioden hela tiden, vilket kan vara lite irriterande. Och för det mesta finns det ingen riktigt bra anledning att få det på alla sätt.

För att stänga av statuslampan på din Nest Cam, börja med att öppna Nest-appen på telefonen och knacka på Nest Cams live-visning.

Tryck på ikonen för inställningsväxeln längst upp till höger på skärmen.

Bläddra ner och välj "Statusljus" från listan.

Det finns två alternativ som du kan avbryta: "Capturing Video" och "Watching the Camera". Det förra alternativet styr hela statuslampan medan den senare endast avaktiverar blinkningen när någon tittar på levande visning, som förklaras ovan.

Tänk på att även inaktiveringen av "Capturing Video" kommer också att inaktivera "Watching the Camera" så att du kan antingen ha statusen fortfarande på men inte blinka när du tittar på den levande vyn eller helt stänga av statuslampan.

När du väl stänger av vilka inställningar som kommer, sparas ändringarna automatiskt och du kommer att vara bra att gå - ingen anledning att ta tag i bandet för att täcka upp det!

Redaktionen